Home » Tin tức » Hàng nội thất sử dụng gỗ Alder (Trăn)

Hàng nội thất sử dụng gỗ Alder (Trăn)

Gỗ Alder Bắc Mỹ (Gỗ Trăng Bắc Mỹ) do công ty TNHH nguyên vật liệu Thái Bình Dương (Pacific Materials Co. Ltd.) nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và phân phối tại Bình Dương được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nội thất tại công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu APC Corp – Bình Dương 

go-alder-tran-pacificmaterias_1  go-alder-tran-pacificmaterias_3 (Min) go-alder-tran-pacificmaterias_4 (Min) go-alder-tran-pacificmaterias_5 (Min) go-alder-tran-pacificmaterias_6 (Min) go-alder-tran-pacificmaterias_7 (Min) go-alder-tran-pacificmaterias_8 (Min)