Phân Hạng Gỗ Oak Theo Châu Âu (EN 975-1)

Phân Hạng Gỗ OAK theo tiêu chuẩn CHÂU ÂU – Loại đã rong biên

QF-1-pacificmaterials.net

Gỗ White oak tiêu chuẩn chất lượng QF-1 (hình trên là tiêu chuẩn thấp nhất của QF-01) 

 • Mắt sống có đường kính dưới 5mm thì không được tính đến
 • Bề mặt gỗ không có bất kỳ lỗi nào trừ mắt sống theo kích thước chấp nhận đuượcược
 • Trên bề mặt thanh gỗ có bản rộng dưới 120mm thì được phép chứa tối đa 3 mắt gỗ (có thể mắt sống, mắt chết), đường kính của mỗi mắt gỗ được chấp nhận dưới 12mm và có thể chấp nhận có thêm một mắt gỗ nữa cho mỗi thanh gỗ có bản rộng thêm 40mm.

 

QF-2-pacificmaterials.net

 

Gỗ White Oak tiêu chuẩn chất lượng QF-2 (hình trên là tiêu chuẩn thấp nhất của QF-02)

 •  Bề mặt thanh gỗ không cho phép bất kỳ những lỗi nào khác ngoài mắt gỗ
 •  Những mắt gỗ sống có đường kính dưới 5mm thì được bỏ qua.
 • Trên một thanh gỗ có bản rộng dưới 120mm có thể chấp nhận nhiều nhất 3 mắt gỗ (mắt sống, mắt chết), với đường kính mắt gỗ dưới 25mm và cứ mỗi bản rộng thêm 40mm thì được phép có thêm một mắt gỗ nữa

Gỗ White Oak tiêu chuẩn chất lượng QF-3 (hình dưới là tiêu chuẩn thấp nhất của QF-03)

QF-3-pacificmaterials.net

 • Mắt sống dưới 10mm thì được phép bỏ qua không tính đến
 • Trên một thanh gỗ có bản rộng dưới 120mm có thể chấp nhận nhiều nhất 3 mắt gỗ (mắt sống, mắt chết), với đường kính mắt gỗ dưới tối đa 40mm và cứ mỗi bản rộng mặt gỗ rộng thêm 40mm thì được phép có thêm một mắt gỗ nữa
 • Dung sai cho một mắt gỗ chết là 20mm và dung sai cho việc thanh gỗ bị khuyết cạnh là 3mm

Đã được loại trừ phần vỏ cây, lõi gỗ xốp, mục, lỗ côn trùng & sâu đục,

Dác gỗ được tính vào.

 

Gỗ White Oak tiêu chuẩn chất lượng QF-4 (hình dưới là tiêu chuẩn thấp nhất của QF-04)

QF-4-pacificmaterials.net

 

 • Chấp nhận những mắt sống có đường kính cao nhất là 70mm
 • Cho phép hai mắt chết có dung sai kích thước, một mắt gỗ dưới 35mm và dung sai cho mắt gỗ còn lại là 20mm
 • cho phép chổ bị khuyết chiếm 10% bản rộng thanh gỗ & 20% chiều dài