(En) Mục tiêu xuất khẩu 5,5 tỷ USD đồ gỗ hoàn toàn khả thi

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, gỗ và các sản phẩm từ gỗ…read more

(En) Khách nước ngoài đánh giá cao đồ gỗ Việt Nam

So với sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác, ông James Koh, cố vấn…read more